Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 11/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy o působnosti správ celostátních drah na úseku státního odborného technického dozoru na dráhách

Částka 2/1979
Platnost od 20.02.1979
Účinnost od 01.07.1979
Zrušeno k 01.01.1995 (266/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

11

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva dopravy

ze dne 2. ledna 1979

o působnosti správ celostátních drah na úseku odborného technického dozoru na dráhách

Federální ministerstvo dopravy stanoví podle § 20 odst. 2 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 104/1974 Sb. (dále jen "zákon o dráhách"):


§ 1

Výkonem státního odborného technického dozoru na celostátních dráhách, vlečkách, městských dráhách a dráhách zvláštního určení (dále jen "státní odborný technický dozor na dráhách") ve smyslu § 20 odst. 3 zákona o dráhách s výjimkou úkonů uvedených v § 2 se pověřují Ústřední ředitelství Československých státních drah, správa Východní dráhy se sídlem v Bratislavě, správa střední dráhy se sídlem v Olomouci, správa Severozápadní dráhy se sídlem v Praze a správa Jihozápadní dráhy se sídlem v Plzni.

§ 2

Federální ministerstvo dopravy dozírá 1) na výkon státního odborného technického dozoru na dráhách, vydává ve smyslu § 20 odst. 3 zákona o dráhách osvědčení, potvrzení, oprávnění a výjimky, dozírá na odbornou stránku výuky svařování a dále koordinuje působnost státního odborného technického dozoru na dráhách s ostatními státními odbornými dozory a vypracovává odborné posudky.


§ 3

Zrušuje se:

1. § 2 vyhlášky č. 68/1964 Sb., o přenesení působnosti státní správy ve věcech drah,

2. § 2 bod 2 směrnic pro výkon státního odborného technického dozoru na dráhách celostátních, vlečkách, dráhách městských a dráhách zvláštního určení, reg. v částce 40 Sbírky zákonů, ročník 1965.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1979.


Ministr: Ing. Blažek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Státní vrchní dozor (§ 2 odst. 3 výnosu o státním dozoru na dráhách reg. v částce 2 Sbírky zákonů, ročník 1966).

Přesunout nahoru