Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 109/1979 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

Částka 22/1979
Platnost od 24.09.1979
Účinnost od 01.10.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

109

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky

ze dne 19. září 1979

o změně vyhlášky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky stanoví podle § 172 odst. 6 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 76/1979 Sb., o zvýšení důchodů a podle § 50 zákona České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 78/1979 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ostatními zúčastněnými ústředními orgány a s Českou odborovou radou a po projednání se Svazem družstevních rolníků České socialistické republiky:


Čl. I

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení se mění takto:

Příloha č. 2 vyhlášky č. 130/1975 Sb. včetně nadpisu zní:

"Příspěvek na provoz motorových vozidel a příspěvek na úhradu pojistného

(Nejvyšší výměra)

A. Jednostopá motorová vozidla

- motorové tříkolky a vozítka zn. Velorex

Obsah válců Příspěvek na provoz Kčs ročně Příspěvek na úhradu pojistného Kčs ročně
do 50 ccm675,-12,-
nad 50 do 100 ccm675,-24,-
nad 100 do 350 ccm675,-48,-
nad 350 ccm1 050,-48,-

B. Automobily

Obsah válců Příspěvek na provoz Kčs ročněPříspěvek na úhradu pojistného Kčs ročně
do 500 ccm 1 050,-60,- 
nad 500 do 800 ccm1 050,-144,-
nad 800 do 1250 ccm1 350,-144,-
nad 1250 do 2000 ccm1 950,-144,-
nad 2000 ccm 2 400,-144,-".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1979.


Náměstek ministra: Ing. Kohoutek v. r.

Přesunout nahoru