Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 106/1979 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšují hranice příjmů přípustné pro poskytování některých sociálních dávek na děti

Částka 22/1979
Platnost od 24.09.1979
Účinnost od 01.10.1979
Zrušeno k 01.10.1995 (117/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

106

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 6. září 1979,

kterým se zvyšují hranice příjmů přípustné pro poskytování některých sociálních dávek na děti

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 35 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, § 142a zákona č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů, § 168 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, a § 21 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči:


§ 1

Částka nejvyšší přípustné hranice vlastního hrubého příjmu pro nárok na přídavky na děti, 1) sirotčí důchod a výchovné 2) a příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči 3) se zvyšuje z 620 Kčs měsíčně na 780 Kčs měsíčně.

§ 2

Dávky uvedené v § 1 se vyplatí za měsíc srpen a září 1979, jestliže vlastní hrubý příjem rozhodný pro nárok na tyto dávky nepřevýšil částku 780 Kčs měsíčně a ostatní podmínky nároku na tyto dávky byly splněny .


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1979.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 18 odst. 2 a § 33 odst. 2 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona č. 99/1972 Sb.;
§ 31 odst. 2 zákona č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 51/1976 Sb.).

2) § 40 odst. 4 a § 46 odst. 5 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení.

3) § 5 odst. 5 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči.

Přesunout nahoru