Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c9/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 9/1978
Platnost od 03.05.1978
Účinnost od 01.03.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 28. února 1978 čj. 1078/77-KO o platovém řádu pro soudce z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky.

Výnos upravuje odměňování náměstků předsedy, předsedů senátů a soudců Nejvyššího soudu České socialistické republiky.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. března 1978 a lze do něho nahlédnout na ministerstvu spravedlnosti České socialistické republiky a Nejvyšším soudu České socialistické republiky.

Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti výnos ministerstva spravedlnosti ČSR ze dne 10. října 1375 čj. 340/75-KO, kterým se vydává pro soudce z povolání, státní notáře, justiční a notářské čekatele platový řád.

Ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky vydalo podle § 123 odst. 2 zákoníku práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb. a podle § 56 odst. 2 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění zákona č. 156/1969 Sb., v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky a s českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 15. prosince 1989 č. j. 657/89-org., kterým se mění platový řád pro soudce z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky. Tímto výnosem se mění výnos ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky ze dne 28. února 1978 č. j. 1078/77-KO, kterým se vydává platový řád pro soudce z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky (reg. v částce 9/1978 Sb.). Výnos upravuje plat místopředsedy Nejvyššího soudu České socialistické republiky a předsedy kolegia Nejvyššího soudu České socialistické republiky. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. února 1990 a lze do něho nahlédnout na ministerstvu spravedlnosti České socialistické republiky a Nejvyšším soudu České socialistické republiky.

Přesunout nahoru