Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c9/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 9/1978
Platnost od 03.05.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a po projednání s Ústřední radou odborů Směrnice č. 17 ze dne 30. prosince 1977, kterými se mění a doplňuji směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 2 ze dne 30. března 1976 pro poskytování prémii, odměn a podílů pracovníkům v projektové a inženýrské činnosti.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1978. Byly zaslány všem federálním a republikovým ústředním orgánům, do jejichž působnosti spadají projektové a inženýrské organizace, všem krajským národním výborům, jakož i Národnímu výboru hlavního města Prahy a Národnímu výboru hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy, všem inženýrským a projektovým organizacím a útvarům hlavních architekta.

Současně byly směrnice uveřejněny ve Zpravodaji federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, ministerstva výstavby a techniky ČSR, ministerstva výstavby a techniky SSR č. 8 ze dne 30. prosince 1977.

Přesunout nahoru