Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c9/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 9/1978
Platnost od 03.05.1978
Účinnost od 01.01.1978
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo financí

vydalo:

4. Výklad k oborovému kalkulačnímu vzorci výzkumných a vývojových prací (čj. XV/1-19 327/1977 ze dne 18. října 1977).

Ve výkladu se zejména upozorňuje, že členění oborového kalkulačního vzorce výzkumných a vývojových prací se vztahuje i na úkoly zahájené před 1. lednem 1977 a že platnost tohoto vzorce se vztahuje též na obor 987 - Výkony vědeckotechnické dokumentace a zkušebnictví.

Výklad je uveřejněn ve Finančním zpravodaji, částka 12/1977.

5. Změny a doplňky účtové osnovy pro hospodářské organizace a směrnic k účtové osnově pro hospodářské organizace (čj. XV/1-24 911/1977 ze dne 18. listopadu 1977).

Tímto předpisem se stanoví změny a doplňky účtové osnovy pro hospodářské organizace a směrnic k této účtové osnově, vydaných výnosem FMF čj. XV/9750/1975 ze dne 15. dubna 1975 a pozměněných a doplněných výnosem FMF čj. XV/1-18 000/1976 ze dne 19. srpna 1978. Předpisem se účtová osnova pro hospodářské organizace doplnila o dva podrozvahové účty a ve směrnicích k teto účtové osnově se provedly drobnější úpravy především v účtových třídách 3 a 9.

Změny a doplňky nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1978 a jsou uveřejněny ve Finančním zpravodaji částka 11/1977.

7. II. změny a doplňky účtové osnovy pro peněžní a pojišťovací ústavy platné od 1. ledna 1978 (čj. XV/3-26 735/1977 ze dne 16. prosince 1977).

Tímto předpisem se stanoví změny a doplňky účtové osnovy pro peněžní a pojišťovací ústavy a směrnic k této účtové osnově, vydaných výnosem FMF čj. XV/3-15 660/1975 ze dne 30. června 1975 a pozměněných a doplněných výnosem FMF čj. XV/3-28 605/1976 ze dne 13. prosince 1976. Předpisem se účtová osnova pro peněžní a pojišťovací ústavy doplnila o dva podrozvahové účty a ve směrnicích k této účtové osnově se provedly drobnější úpravy především v účtových třídách 3 a 9.

Změny a doplňky nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1978; výnos byl zaslán všem peněžním a pojišťovacím ústavům.

8. Změny a doplňky účtové osnovy pro společenské a ostatní organizace (čj. XV/2-4118/1978 ze dne 24. února 1978).

Tímto předpisem se stanoví zrněny a doplňky účtové osnovy pro společenské a ostatní organizace a směrnic k této účtové osnově, vydaných výnosy FMF čj. XV/2-32 316/1975 ze dne 31. prosince 1975 a čj. XV/2-4420/1976 ze dne 16. března 1976. Změny a doplňky si vyžádalo především nařízení vlády ČSSR č. 151/1975 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací. Některé změny byly provedeny v důsledku změn v metodických opatřeních statistiky. V rámci změn byla také zpřesněna některá dosavadní ustanovení směrnic ke zmíněné účtové osnově.

Změny a doplňky nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1978 a budou uveřejněny ve Finančním zpravodaji, částka 4/1978.

Do předpisů uvedených v tomto oznámení v bodech 1, 3, 4, 5, 6 a 8 lze nahlédnout v ministerstvech financí, u krajských finančních správ a u finančních odborů krajských a okresních národních výborů; v ostatních případech u adresátů předpisů.

Přesunout nahoru