Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c7/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 7/1978
Platnost od 13.04.1978
Účinnost od 01.03.1978
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev a v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 3. 2. 1978 čj. MH/4-137/1538/78, kterým se mění výnos ze dne 27. července 1971 čj MH/4-790/1971 o odměňování pracovníků drobných povozoven národních výborů.

Výnos MV ČSR čj. MH/4-137/1538/78 ze dne 3. 2. 1978 nabývá účinnosti dnem 1. března 1978. Výnos ze dne 27. července 1971 čj. MH/4-790/1971 je uveřejněn v Provozním zpravodajství č. 22 - 23/1971, jeho zveřejnění bylo oznámeno ve Sbírce zákonů v roce 1971 částka 39 strana 816. Výnos ze dne 3. února 1978 čj. MH/4-137/1538/1978, kterým se mění výnos ze dne 27. července 1971 čj. MH/4-790/1971 o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů je uveřejněn v Provozním zpravodajství č. 5-6/1978.

Do obou výše citovaných výnosů, podle kterých se řídí odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů, lze nahlédnout na Správě pro místní hospodářství ministerstva vnitra České socialistické republiky a v odborech místního hospodářství všech národních výborů.

Přesunout nahoru