Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c7/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 7/1978
Platnost od 13.04.1978
Účinnost od 13.04.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo výnos ze dne 31. ledna 1978 čj. 6500/78-42 o změně a doplnění výnosu ze dne 31. srpna 1972 čj. 21 000/77-132, kterým se upravují platové podmínky učitelů a vychovatelů (platový řád) ve znění výnosu ze dne 30. května 1974 čj. 18 000/77-42, výnosu ze dne 25. března 1975 čj. 11 000/75 42 a výnosu ze dne 31. března 1977 čj. 11 900/77-43 (Věstník MŠ a MK 1972, str. 137, reg. v částce 25/1972 Sb., Věstník MŠ a MK 1974, str. 87, reg. v částce 13/1974 Sb., Věstník MŠ a MK 1975, str. 65, reg. v částce 13/1975 Sb., Věstník MŠ a MK 1977, str. 45, reg. v částce 12/1977 Sb.).

Výnos ze dne 31. ledna 1978 čj. 6500/78-42 upravuje podmínky, za kterých je možno učitelům a vychovatelům v 8. platovém stupni zvýšit sazbu jejich základního platu, doplňuje dobu rozhodnou pro zařazení do vyššího platového stupně o dobu strávenou v pracovním poměru vedoucího pionýrské skupiny, zvyšuje sazby funkčních přídavků výchovných poradců a zvyšuje hodinové sazby externích učitelů.

Výnos je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, roč. 1978, seš. 3, do něhož lze nahlédnout v ministerstvu školství ČSR, v odborech školství krajských a okresních národních výborů a u ředitelství škol.

Přesunout nahoru