Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c5/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 5/1978
Platnost od 10.03.1978
Účinnost od 01.01.1978
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 85 odst. 3 a § 95 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků zdravotnictví výnos ze dne 30. listopadu 1977, čj. E/PM-610.2-27.10.1977, o určování pracovní doby řidičů silničních motorových vozidel v rozpočtových organizacích v oboru působnosti ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1978.

Do uvedeného výnosu lze nahlédnout ve všech okresních a krajských ústavech národního zdraví, v odborech zdravotnictví krajských národních výborů v České socialistické republice, v odboru zdravotnictví Národního výboru hl. m. Prahy a na ministerstvu zdravotnictví České socialistické republiky.

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví výnos ze dne 29. září 1978, čj. E/PM-610.2-5. 9. 1978, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 30. listopadu 1977 čj. E/PM-610.2 27. 10. 1977 o určování pracovní doby řidičů silničních motorových vozidel v rozpočtových organizacích v oboru působnosti ministerstva zdravotnictví ČSR (reg. v částce 5/1978 Sb.). Výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1978.

Přesunout nahoru