Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c5/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 5/1978
Platnost od 10.03.1978
Účinnost od 01.07.1977
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků zdravotnictví:

1. výnos ze dne 28. srpna 1975, čj. E/PM-600-27.6.1975, o úpravě platových poměrů technickohospodářských a provozních pracovníků středních zdravotnických škol a domovů mládeže v oboru působnosti ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, který stanoví, že se s účinností od 1. září 1975 řídí platové poměry uvedených pracovníků ve středních zdravotnických školách a v domovech mládeže v oboru působnosti ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky výnosem ministerstva školství ze dne 29. února 1968, čj. 9000/68 VI/3, o úpravě platových poměrů provozních a technickohospodářských pracovníků na školách v oboru působností ministerstva školství, ve znění předpisů jej doplňujících a měnících;

Do uvedených předpisů lze nahlédnout ve všech okresních a krajských ústavech národního zdraví, v odborech zdravotnictví krajských národních výborů v České socialistické republice, v odboru zdravotnictví Národního výboru hl. m. Prahy a na ministerstvu zdravotnictví České socialistické republiky.

Přesunout nahoru