Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c5/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 5/1978
Platnost od 10.03.1978
Účinnost od 01.10.1977
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky

1. vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb.. o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a Českým výborem odborového svazu pracovníků obchodu výnos ze dne 5. srpna 1977, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva obchodu ČSR ze dne 31. března 1976 č. 5/1976 Věstníku MO ČSR o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích státního obchodu ve znění výnosu ministerstva obchodu ČSR č. 15/1976 Věstníku MO ČSR.

Výnos nabývá účinnosti:

a) v organizacích, ve kterých před tímto datem již nabyl účinnosti výnos č. 5/1976 Věstníku MO ČSR, dnem 1. října 1977,

b) v ostatních organizacích dnem, který určí ministerstvo obchodu ČSR, a pokud jde o organizace řízené národními výbory, příslušný KNV.

Výnos byl uveřejněn pod č. 12 v částce č. 4/1977 Věstníku MO ČSR;

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 31. března 1976 č. 5/1976, pozbývá platnosti výnos ze dne 5. srpna 1977 č. 12/1977 Věstniku MO ČSR (reg. v částce 5/1978 Sb.).

2. vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a Českým výborem odborového svazu pracovníků obchodu výnos ze dne 5. srpna 1977, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva obchodu ČSR č. 6/1976 Věstníku MO ČSR o odměňování obchodně provozních pracovníků v organizacích státního obchodu.

Výnos nabývá účinnosti:

a) v organizacích, ve kterých před tímto datem již nabyl účinnosti výnos č. 6/1976 Věstníku MO ČSR, dnem 1. října 1977,

b) v ostatních organizacích dnem, který určí ministerstvo obchodu ČSR, a pokud jde o organizace řízené národními výbory, příslušný KNV.

Výnos byl uveřejněn pod č. 13 v částce č. 4/1977 Věstníku MO ČSR;

3. vydalo v dohodě s Českým výborem odborového svazu pracovníků obchodu k zajištění jednotného postupu organizací státního obchodu při aplikaci mzdových forem v souvislosti se zaváděním racionalizace práce a mzdových soustav na základě usneseni vlády ČSR č. 193 ze dne 4. 7. 1974 a k vyjádření specifických podmínek obchodu ve mzdových formách závazné pokyny ze dne 5. srpna 1977, kterými se mění a doplňují závazné pokyny ministerstva obchodu ČSR ze dne 31. března 1976 č. 11/1976 Věstníku MO ČSR k zajištění jednotného postupu organizací státního obchodu při aplikaci mzdových forem v souvislosti se zavedením racionalizace práce a mzdových soustav.

Závazné pokyny nabývají účinnosti:

a) v organizacích, ve kterých před tímto datem již nabyly účinnosti závazné pokyny č. 11/1976 Věstníku MO ČSR, dnem 1. října 1977,

b) v ostatních organizacích dnem, který určí ministerstvo obchodu ČSR, a pokud jde o organizace řízené národními výbory, příslušný KNV.

Závazné pokyny byly uveřejněny pod č. 14 v částce č. 4/1977 Věstníku MO ČSR;

4. vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věci ČSR a Českým výborem odborového svazu pracovníků obchodu výnos ze dne 29. srpna 1977, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva obchodu ČSR ze dne 31. března 1976 č. 5/1976 Věstníku MO ČSR o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích státního obchodu ve znění pozdějších předpisů.

Výnos nabývá účinnosti:

a) v organizacích, ve kterých před tímto datem již nabyl účinnosti výnos č. 5/1976 Věstníku MO ČSR ve znění pozdějších předpisů, dnem 1. prosince 1977,

b) v ostatních organizacích dnem, který určí ministerstvo obchodu ČSR a pokud jde o organizace řízené národními výbory, příslušný KNV.

Výnos byl uveřejněn pod č. 16 v částce č. 4/1977 Věstníku MO ČSR.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 31. března 1976 č. 5/1976, pozbývá platnosti výnos ze dne 29. srpna 1977 č. 16/1977 Věstníku MO ČSR (reg, v částce 5/1978 Sb.).

Přesunout nahoru