Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c4/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 4/1978
Platnost od 24.02.1978
Účinnost od 01.04.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Slovenský báňský úřad

vydal podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona Slovenské národní rady č. 42/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní bánské správy, výnos č. 1/1978 ze dne 2. ledna 1978, kterým se zrušují:

a) 1. výnos Slovenského báňského úřadu č. 437/1972 ze dne 20. 3. 1972 o povolení používat povrchovou trhavinu Permon Extra 18 (reg. v částce 27/1972 Sbírky zákonů);

2. výnos Slovenského báňského úřadu č. 1312/1969 ze dne 26. 8. 1969 o povolení používat povrchovou speciální trhavinu Semtex P 50 (reg. v částce 23/1970 Sbírky zákonů);

3. výnos Slovenského báňského úřadu č. 1315/1969 ze dne 28. 8. 1969 o povolení používat povrchovou speciální trhavinu Semtex P 30 (reg. v částce 23/1970 Sbírky zákonů),

4 výnos Slovenského báňského úřadu č. 1298/1971 ze dne 26. 3. 1971 o povolení používat důlní skalní trhavinu Danubit 4 (reg. v částce 27/1972 Sbírky zákonů);

5. výnos Slovenského báňského úřadu č. 1453 1971 ze dne 8. 4. 1971 o povolení používat důlní skalní trhavinu Karpatit 1 (reg. v částce 27/1972 Sbírky zákonů);

6. výnos Slovenského báňského úřadu č. 1314/1969 ze dne 27. 8. 1969 o povolení používat plastickou trhavinu Bipolit (reg. v částce 23/1970 Sbírky zákonů);

7. výnos Slovenského báňského úřadu č. 427/1972 ze dne 13. 3. 1972 o povolení používat důlní skalní trhavinu Permon D 10 (reg. v částce 27/1972 Sbírky zákonů);

8. výnos Slovenského báňského úřadu č. 430/1972 ze dne 20. 3. 1972 o povolení používat důlní skalní trhavinu Permonal V 10 (reg v částce 27/1972 Sbírky zákonů);

9. výnos Slovenského báňského úřadu č. 434/1972 ze dne 20. 3. 1972 o povolení používat důlní skalní trhavinu Infernit PN 40 (reg. v částce 27/1972 Sbírky zákonů);

10. výnos Slovenského báňského úřadu č. 435/1972 ze dne 20. 3. 1972 o povolení používat důlní skalní trhavinu Peronit 44 (reg. v částce 27/1972 Sbírky zákonů);

11. výnos Slovenského báňského úřadu č 1405/1970 ze dne 15. 4. 1970 o povolení používat důlně bezpečnou protiplynovou trhavinu Dimitrit 2 (reg. v částce 27/1972 Sbírky zákonů);

12. výnos Slovenského báňského úřadu č. 1679/1969 ze dne 30. 9. 1969 o povolení používat důlně bezpečnou protiplynovou trhavinu I. kategorie Semtinit 45 (reg. v částce 23 1970 Sbírky zákonů);

13. výnos Slovenského báňského úřadu č. 438/1972 ze dne 20. 3. 1972 o povolení používat důlně bezpečnou protiplynovou trhavinu Semtinit TV 40 (reg. v částce 27/1972 Sbírky zákonů);

14. výnos Slovenského báňského úřadu č. 1914/1969 ze dne 20 10. 1969 o povolení používat elektrické milisekundové rozbušky DeM Antl (reg. v částce 23/1970 Sbírky zákonů);

15. výnos Ústředního báňského úřadu č. 1623/5/68 ze dne 19. 2. 1968 o povolení používat milisekundový bleskovicový zpožďovač MBZ-17 (reg. v částce 44/1968 Sbírky zákonů);

b) jakož i některé další výnosy Ústředního báňského úřadu a Státní ústřední báňské inspekce, kterými bylo povoleno používat k trhacím pracím trhaviny a pomůcky k jejich použití a které nebyly oznámeny ve Sbírce zákonů.

Výnos obsahuje taxativní výpočet těchto zrušených výnosů.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1978. Byl rozeslán všem obvodním báňským úřadům, odborům výstavby a územního plánování krajských a okresních národních výborů; lze do něho nahlédnout v těchto orgánech.

Přesunout nahoru