Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c4/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 4/1978
Platnost od 24.02.1978
Účinnost od 01.04.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Předseda Státní banky československé

vydal podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu dne 26. ledna 1978 směrnice č. R-20/1978 o odměňování odborných pracovníků ve Státní bance československé (dále jen „směrnice“).

Směrnice obsahují komplexní právní úpravu odměňování odborných pracovníků ve Státní bance československé. Ve směrnicích jsou promítnuty všechny pozdější změny a doplňky směrnic generálního ředitele Státní banky československé ze dne 28. prosince 1968 č. 8/1968.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1978.

Směrnicemi se zrušují směrnice generálního ředitele Státní banky československé ze dne 28. prosince 1968 č. 8/1968, kterými se upravují platové poměry pracovníků Státní banky československé (reg. v částce 51/1968 Sb.), směrnice předsedy Státní banky československé ze dne 6. dubna 1971 č. 2/1971, jimiž se mění směrnice generálního ředitele Státní banky československé ze dne 28. prosince 1968 č. 8/1968 (reg. v částce 9/1971 Sb.), směrnice předsedy Státní banky československé ze dne 27. dubna 1971 č. 3/1971, jimiž se vyhlašuje úplné znění směrnic generálního ředitele Státní banky československé ze dne 28. prosince 1968 č. 8/1968 ve znění směrnic předsedy Státní banky Československé ze dne 6. dubna 1971 č. 2/1971, jimiž se mění směrnice generálního ředitele Státní banky československé ze dne 28. prosince 1968 č. 8/1968 (reg. v částce 9/1971 Sb.), směrnice předsedy Státní banky československé ze dne 9. dubna 1975 č. R-13/1975 o změně směrnic generálního ředitele Statní banky československé ze dne 28. prosince 1968 č. 8/ 1968, kterými se upravují platové poměry pracovníků Státní banky československé (reg. v částce 10/1975 Sb.), směrnice předsedy Státní banky Československé ze dne 16. prosince 1976 č. R-16/ 1976, jimiž se mění směrnice generálního ředitele Státní banky československé ze dne 28. prosince 1968 č. 8/1968, kterými se upravují platové poměry pracovníků Státní banky československé (reg. v částce 33/1976 Sb.), směrnice předsedy Státní banky československé ze dne 8. srpna 1977 č. R-17/1977 o změně a doplnění směrnic generálního ředitele Státní banky československé ze dne 28. prosince 1968 č. 8/1968, kterými se upravují platové poměry pracovníků Státní banky československé (reg. v částce 20/1977 Sb.).

Směrnice jsou k nahlédnutí ve všech organizačních jednotkách Státní banky československé.

Přesunout nahoru