Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c34/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 34/1978
Platnost od 29.12.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s Českým výborem odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 7. listopadu 1978 čj. 43-5035-7. 11. 1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie.

Výnos se vztahuje na organizace v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky.

Zrušují se: seznam zaměstnání zařazených v oboru působnosti Státního úřadu sociálního zabezpečení do II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení čj. PMK 3-5035-24. 5.1966 vydaný pokynem č. 8/1966, uveřejněný ve Věstníku býv. Státního úřadu sociálního zabezpečení, částka 7/1966; pokyn č. 3 doplnění seznamu zaměstnání zařazených v oboru působnosti ministerstva práce a sociálních věcí do II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení čj. FIV/3-5035-21. 3.1969 uveřejněný ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí ČSR, částka 6/1969; výklad k seznamu zaměstnání zařazených v oboru působnosti býv. Státního úřadu sociálního zabezpečení do II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení čj. VI/2-5035-14. 11. 1972 uveřejněný ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věci ČSR, částka 1/1973.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979, bude uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, částka 18/1978 a lze do něho nahlédnout na ministerstvu práce a sociálních věcí ČSR a na okresních národních výborech - v odborech sociálních věcí a zdravotnictví.

Přesunout nahoru