Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o24/c34/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 34/1978
Platnost od 29.12.1978
Účinnost od 01.01.1979
Zrušeno k 01.03.1988 (o3/c6/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, Slovenským výborem odborového svazu pracovníků školství a vědy a Slovenským výborem odborového svazu pracovníků zdravotnictví výnos ze dne 1. listopadu 1978 čj. 12 742/1978-44, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie.

Přílohu k tomuto výnosu tvoří resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie v resortu školství Slovenské socialistické republiky.

Výnosem se zrušuje výnos ministerstva školství a ministerstva kultury a informací ze dne 30. ledna 1967 čj. 8111/67, kterým se vydává seznam zaměstnání (pracovních činností) v oboru jejich působnosti, která jsou zařazena do II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení (Věstník MŠ a MKI 1967, str. 29; reg. v částce 10/1967 Sb.) ve znění výnosu ze dne 30. května 1968 čj. 14 595/68-VI/3 (Věstník MŠ a MKI 1968, str. 297; reg v částce 10/1968 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979 a je uveřejněn v časopise „Zvesti Ministerstva školstva a Ministerstva kultury SSR“ v sešitě 11 ze dno 30. listopadu 1978; lze do něho nahlédnout ve všech odborech školství ONV a NV hlavního města SSR Bratislavy a na všech rektorátech vysokých škol.

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky vydalo podľa § 12 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky úpravu z 15. apríla 1981 č. 6282/1981-44, ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 1. novembra 1978 č. 12 742/1978-44, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie (vydanie úpravy je oznámené v čiastke 34/1978 Zb.). Úpravou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia. Úprava nadobudla účinnosť 1. júlom 1981; je uverejnená v zošite 6/1981 Zvestí Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR a možno do nej nazrieť na odboroch školstva okresných a krajských národných výborov a na rektorátoch vysokých škôl.

Přesunout nahoru