Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o17/c34/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 34/1978
Platnost od 29.12.1978
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Generální prokurátor České socialistické republiky

vydal

I. v dohodě s Českým výborem odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu příkaz ze dne 31. ledna 1978 čj. III/3-2756/77, poř. č. 1/1978 o odměňování pracovníků odborného a administrativního aparátu krajských a okresních prokuratur a pracovníků Rejstříku trestů v Praze.

Příkazem bylo pro uvedené kategorie pracovníků zavedeno odměňování podle nomenklatury funkcí a základních platů vydané ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky pod čj. II/5-7422 3-16.1.1975 ze dne 3- března 1975.

Byl zrušen příkaz generálního prokurátora České socialistické republiky ze dne 15. října 1975 čj. III/3-2656/75, poř. č. 8/1975 o odměňování pracovníků odborného a administrativního aparátu krajských a okresních prokuratur a pracovníků Rejstříku trestů v Praze.

Příkaz nabyl účinnosti dnem 1. února 1978 a lze do něho nahlédnout na Generální prokuratuře ČSR a na všech krajských a okresních prokuraturách v České socialistické republice;

II. příkaz ze dne 31. ledna 1978 čj. III/3-2683/77, poř. č. 2/1978, kterým se pro prokuraturu v České socialistické republice upravují mzdové podmínky řidičů osobních motorových vozidel a podmínky a odměny v soutěži řidičů „Jezdím bez nehod“.

Příkazem bylo pro řidiče osobních motorových vozidel zavedeno odměňování podle výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 24. září 1977 čj. II/5-1394/77-7313 o odměňování pracovníků dělnických povolání v orgánech státní správy a některých dalších organizacích a podle směrnic ministerstva vnitra České socialistické republiky - správy pro dopravu a Českého výboru odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství o soutěži „Jezdím bez nehod“ čj. SD/33-684/73.

Byl zrušen metodický pokyn Generální prokurátory České socialistické republiky ze dne 17. ledna 1975 čj. III/3-235/75, poř. č. 1/1975-b), kterým se pro prokuraturu v České socialistické republice upravují mzdové podmínky řidičů osobních motorových vozidel a podmínky a odměny v soutěži řidičů “Jezdím bez nehod“.

Příkaz nabyl účinnosti dnem 1. února 1978 a lze do něho nahlédnout na Generální prokuratuře ČSR a na všech krajských a okresních prokuraturách v České socialistické republice;

III. příkaz ze dne 31. ledna 1978 čj. III/3-2083/77, poř. č. 3/1978, kterým se pro prokuraturu v České socialistické republice upravuje odměňování pracovníků dělnických povolání.

Příkazem bylo pro pracovníky dělnických povolání zavedeno odměňování podle výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 24. září 1977 čj. II/5-1391/77-7313 o odměňování pracovníků dělnických povolání v orgánech státní správy a některých dalších organizacích.

Byl zrušen organizační pokyn Generální prokuratury ze dne 30. ledna 1967 čj. III/3-1131/67, poř. č. 1/1967, kterým se zavádí u krajských (městské) a okresních (obvodních) prokuratur vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 77/1966 Sb., o platovém řádu pro pracovníky orgánů státní správy, a jeho změna ze dne 21. února 1972 čj. III/3-123/72.

Příkaz nabyl účinnosti dnem 1. února 1978 a lze do něho nahlédnout na Generální prokuratuře ČSR a na všech krajských a okresních prokuraturách v České socialistické republice;

IV. podle ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu

1. příkaz ze dne 31. ledna 1978 čj. III/3-273/78, poř. č. 4/1978, kterým se zavádí na Generální prokuratuře České socialistické republiky pro odborné a administrativní pracovníky nomenklatura funkcí a základních platů pro pracovníky ministerstev a ústředních orgánů, v jejichž čele je člen vlády.

Příkazem bylo pro pracovníky odborného a administrativního aparátu Generální prokuratury České socialistické republiky zavedeno odměňování podle nomenklatury funkcí a základních platů pro pracovníky ministerstev a ústředních orgánů, v jejichž čele je člen vlády.

Příkaz nabyl účinnosti dnem 1. února 1978 a lze do něho nahlédnout na Generální prokuratuře České socialistické republiky;

3. příkaz ze dne 31. října 1978 čj. III/3-270/78, poř. č. 10/1978, kterým se vydává platový řád pro prokurátory a vyšetřovatele krajské prokuratury a okresní prokuratury a právní čekatele prokuratury v České socialistické republice.

Příkazem byly upraveny platové poměry prokurátorů a vyšetřovatelů krajských a okresních prokuratur a právních čekatelů prokuratury v České socialistické republice.

Příkaz nabyl účinnosti dnem 1. listopadu 1978 a lze do něho nahlédnout na Generální prokuratuře České socialistické republiky a na všech krajských a okresních prokuraturách v České socialistické republice.

Příkazy ad 2. a 3. byly zrušeny:

a) příkaz generálního prokurátora ze dne 27. července 1978 čj. III/3-11 349/68, poř. č. 23/1968, kterým se vydává pro prokurátory, vyšetřovatele a právní čekatele platový řád, ve znění příkazu generálního prokurátora České socialistické republiky ze dne 28. prosince 1972 čj. III/3-2410/72, poř. č. 5/1972, opatření ze dne 28. prosince 1972 čj. III/3-2526/72, opatření ze dne 14. prosince 1973 čj. III/3-1197/73 a změny příkazu generálního prokurátora poř. č. 23/1968 ze dne 17. března 1975 čj. III/3-21/75,

b) metodický pokyn Generální prokuratury České socialistické republiky ze dne 28. prosince 1972 čj. III/3-2527/72, poř. č. 1/1972-h) o postupu pří provádění příkazu generálního prokurátora České socialistické republiky ze dne 28. prosince 1972 čj. III/3-2410/72, poř. č. 5/1972 a opatření ze dne 28. prosince 1972 čj. III/3-2526/72.

Přesunout nahoru