Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o16/c34/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 34/1978
Platnost od 29.12.1978
Účinnost od 01.01.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle ustanovení § 12 odst. 3 zák. č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků zdravotnictví výnos ze dne 22. 9. 1978 čj. KP-616-13. 9.1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979 a je uveřejněn ve Věstníku MZ ČSR. Lze do něho nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví ČSR, v odborech zdravotnictví KNV (NVP), v odborech sociálních věcí a zdravotnictví ONV a v ústavech národního zdraví.

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví výnos ze dne 28. listopadu 19M čj. KP-616-26. 11. 1981, jímž se mění a doplňuje výnos č. 16/1978 Věst. MZ ČSR (registrován v částce 34/1978 Sb.). Uvedená právní úprava mění a doplňuje resortní seznam zaměstnaní zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v odvětví zdravotnictví. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1982 a je uveřejněn pod č. 18/1901 ve Věstníku MZ ČSR (částka 11-12/1981). Lze do něj nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví ČSR, odborech zdravotnictví KNV (NVP), odborech sociálních věcí a zdravotnictví ONV a v ústavech národního zdraví.

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví výnos ze dne 7. záři 1982 čj. KP-616-27. 8. 1982, jímž se mění a doplňuje výnos č. 16/1978 Věst. MZ ČSR (registrován v částce 34/1978 Sb.), ve znění výnosu č. 18/1981 Věst. MZ ČSR (registrován v částce 4/1982 Sb.). Uvedená právní úprava mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v odvětví zdravotnictví ČSR. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1982 a je uveřejněn pod č. 17/1982 ve Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR (částka 9-10/1982); lze do něj nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví ČSR, na odborech zdravotnictví KNV (NVP), odborech sociálních věcí a zdravotnictví ONV a v ústavech národního zdraví.

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví výnos ze dne 27. června 1983 čj. KP-616-5. 5. 1983, jímž se mění a doplňuje výnos č. 16/1978 Věst. MZ ČSR (registrován v částce 34/1978 Sb.), ve znění výnosů č. 18/1981 Věst. MZ ČSR (registrován v částce 4/1982 Sb.) a č. 17/1982 Věst. MZ ČSR (registrováni částce 33/1982 Sb.). Uvedená právní úprava mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v odvětví zdravotnictví ČSR. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1983 a je uveřejněn pod č. 11/1983 ve Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR (částka 7/1983); lze do něj nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví ČSR, v odborech zdravotnictví KNV (NVP), odborech sociálních věcí a zdravotnictví ONV a v ústavech národního zdraví.

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví výnos ze dne 15. listopadu 1984 čj. KP- 616-14.9.1984, jímž se mění a doplňuje výnos o resortním seznamu zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie č. 16/1978 Věst. MZ ČSR (registrován v částce 34/1978 Sb.), ve znění výnosů č. 18/1981 Věst. MZ ČSR (registrován v částce 4/1982 Sb.), č. 17/1982 Věst. MZ ČSR (registrován v částce 33/1982 Sb.) a č. 11/1983 Věst. MZ ČSR (registrován v částce 24/1983 Sb.). Uvedená právní úprava mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v odvětví zdravotnictví. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1984 a je uveřejněn pod č. 19/1984 ve Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR (částka 9-10/1984); lze do něj nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví ČSR, v odborech zdravotnictví KNV (NVP), odborech sociálních věcí a zdravotnictví ONV a v ústavech národního zdraví.

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky vydalo podle § 17 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví výnos ze dne 21. července 1989 č. j. KP-616-26.5.1989, kterým se mění a doplňuje výnos č. 16/1978 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie (reg. v částce 34/1978 Sb.), ve zněni výnosů č. 18/1981 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR (reg. v částce 4/1982 Sb.), č. 17/1982 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR (reg. v částce 33/ 1982 Sb.), č. 11/1983 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR (reg. v částce 24/1983 Sb.) a č. 19/1984 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR (reg. v částce 31/1984 Sb.). Výnos doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. pracovní kategorie v odvětví zdravotnictví a sociálních věcí. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1989 a bude uveřejněn ve Věstníku ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR v částce 3/1989 pod č. 12 a lze do něj nahlédnout v odborech zdravotnictví KNV (NVP), odborech sociálních věcí a zdravotnictví ONV a v ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru