Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o15/c34/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 34/1978
Platnost od 29.12.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo v dohodě s Českým statistickým úřadem a ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, výnos o zavedení mezinárodní statistické klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 9. decenální revize čj. LP/1-210-19.9.1978. Výnosem se zavádí používání mezinárodní statistické klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 9. decenální revize, která je vyjádřena v podrobném seznamu nemocí, úrazů a příčin smrti a jeho dodatkových klasifikacích E a V. Zároveň se zrušuje používání mezinárodní statistické klasifikace nemoci, úrazů a příčin smrti ve znění 8. decenální revize.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979.

Výnos je uveřejněn v částce 5/1978 Ústředního věstníku ČSR a přetištěn ve Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR. Lze do něho nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví ČSR a na okresních a krajských národních výborech.

Přesunout nahoru