Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o14/c34/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 34/1978
Platnost od 29.12.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky

vydalo podle ustanoveni § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, Českým výborem odborového svazu pracovníků zemědělství a Českým výborem odborového svazu pracovníků potravinářského průmyslu výnos ze dne 18. září 1978 čj. 2766/ 76-11 (Reg. č. P 118/1978), kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.

Resortní seznam se uplatňuje za podmínek stanovených nařízením vlády Československé socialistické republiky č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnáni do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení.

Zrušuje se výnos ministerstva zemědělství, lesního o vodního hospodářství ze dne 30. 6. 1964 čj. 4 522/1964 o vydání resortního seznamu zaměstnání pro účely důchodového zabezpečení, jeho doplňky ze dne 3. 2. 1965 čj. PaM-94 875/1935, ze dne 18. 6. 1965 čj. PaM-52 632/1965 a ze dne 4. 8. 1967 čj. VII/3-512/67, dále výnos Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků ze dne 13.7. 1964 čj. 46/64-43/8 a výnos ministerstva potravinářského průmyslu ze dne 16. 7. 1964 čj. 17 041/1302.64-123.1 a jeho doplněk ze dne 6. 6. 1966 čj. 5832/585/56-332.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979 a byl uveřejněn ve Věstníku MZVž ČSR, částka 10-11/1978, lze do něho nahlédnout na ministerstvu zemědělství a výživy ČSR, u krajských a okresních zemědělských správ a v odborech vodního a lesního hospodářství a zemědělství krajských a okresních národních výborů.

Přesunout nahoru