Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o12/c34/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 34/1978
Platnost od 29.12.1978
Účinnost od 29.12.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky výnos ze dne 25. května 1978 čj. 442/78-232 (Reg. č. P 92/1978), kterým se provádějí směrnice ze dne 28. prosince 1976 čj. FM 041-1811/76, MZVž ČSR čj. 1695/76-232 a MZVž SSR čj. 14 085/76-Ek pro poskytování specializačních prémií za zvýšení výroby a dodávek pozdních konzumních a průmyslových brambor a sadby brambor, ve znění doplňku ze dne 25. května 1978 čj, FM 041-367/78, MZVž ČSR čj. 442/78-232 (Reg. č. P 91/1978) a MZVž SSR čj. 4403/78-Ek.

Tímto výnosem se stanoví minimální dodávka z jednoho hektaru sklizňové plochy pozdních konzumních brambor, sadby brambor (mimo skupinu sadby D) a sadby brambor skupiny D.

Zrušuje se výnos ministerstva zemědělství a výživy ČSR ze dne 17. ledna 1377 čj. 50/77 232, uveřejněný ve Věstníku MZVž ČSR, částka 3, 4, 5/1977 pod poř. č. 17 a registrovaný ve Sbírce zákonů ČSSR, částka 27 z 20. prosince 1977.

Výnos nabývá účinnosti od sklizně roku 1978. Byl uveřejněn ve Věstníku MZVž ČSR, částka 7/1978, pod poř. č. 40. Lze do něho nahlédnout na ministerstvu zemědělství a výživy ČSR, u krajských a okresních zemědělských správ a v odborech vodního a lesního hospodářství a zemědělství krajských a okresních národních výborů.

Přesunout nahoru