Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c34/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 34/1978
Platnost od 29.12.1978
Účinnost od 29.12.1978
Zrušeno k 01.09.1989 (o3/c20/1989 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a Českým výborem odborového svazu pracovníků místního hospodářství výnos ze dne 21. listopadu 1978 čj. MH/4-1266/13 648/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979 a bude uveřejněn včetně resortního seznamu, který tvoří přílohu k výnosu, v Provozním zpravodajství, částka 21-22/1978. Lze do něho nahlédnout na ministerstvu vnitra České socialistické republiky - Správě pro místní hospodářství, v odborech místního hospodářství krajských a okresních národních výborů, Národního výboru hlavního města Prahy a v organizacích místního hospodářství.

Výnosem se zrušují:

1. resortní seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie ze dne 12. 8. 1986 čj. MH VI/2-1634/1906, uveřejněný v Provozním zpravodajství, částka 20-21/1966 (reg. v částce 30/1966 Sb.);

2. výnos ministerstva vnitra ze dne 13. 12. 1966 čj. MH IV/3-745/1968, uveřejněný v Provozním zpravodajství, částka 3/1969 (reg. v částce 13/1969 Sb.);

3. výnos ministerstva vnitra ČSR ze dne 22. 6. 1972 čj. MH/4-705/1972, uveřejněný v Provozním zpravodajství, částka 18-19/1972 (reg. v částce 22/1972 Sb.);

4. výnos ministerstva vnitra ČSR ze dne 15. 2. 1977 čj. MH/4-254/1560/1977, uveřejněný v Provozním zpravodajství, částka 5-6/1977.

Ministerstvo vnitra České republiky vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků místního hospodářství výnos ze dne 13. prosince 1983 čj. MH/13-13911/3101/1983, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 21. 11. 1978 čj. MH/4-1266/13648/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství ve znění výnosů ze dne 11. 12. 1981 čj. MH/4-1172/12633/1981 a ze dne 15. 12. 1982 čj. MH/4-1217/12368/1982. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. února 1984. V příloze tohoto výnosu se doplňuje okruh zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie a mění se popisy pracovní činnosti některých zaměstnání.

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků místního hospodářství výnos ze dne 11. 12. 1981 čj. MH/4-1172/12 633/1981 o změně a doplnění výnosu ministerstva vnitra ČSR ze dne 21. 11. 1978 čj. MH/4-1266/13 648 1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství (reg. v částce 34/1978 Sb.). V příloze tohoto výnosu se doplňuje okruh zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie a mění se popisy pracovní činnosti u některých zaměstnání. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1982 a bude uveřejněn včetně přílohy v Provozním zpravodajství, orgánu ministerstva vnitra České socialistické republiky pro místní hospodářství, částka 7-8/1982. Lze do něj nahlédnout na ministerstvu vnitra České socialistické republiky - správě pro místní hospodářství, na odborech místního hospodářství krajských národních výborů, Národního výboru hlavního města Prahy a u organizaci místního hospodářství.

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků místního hospodářství výnos ze dne 15. prosince 1982 čj. MH/ 4-1217/12 368/1982 o změně a doplnění výnosu ministerstva vnitra ČSR ze dne 21. 11. 1978 čj. MH/4-1266/13 648/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství (reg. v částce 34/1978 Sb.). V příloze tohoto výnosu se doplňuje okruh zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie a mění se popisy pracovní činnosti u některých zaměstnání. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1983 a bude uveřejněn včetně přílohy v Provozním zpravodajství, orgánu ministerstva vnitra České socialistické republiky pro místní hospodářství, částka 3-4/1983. Lze do něj nahlédnout na ministerstvu vnitra České socialistické republiky - Správě pro místní hospodářství, v odborech místního hospodářství krajských národních výborů, Národního výboru hlavního města Prahy a u organizací místního hospodářství.

Přesunout nahoru