Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c33/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 33/1978
Platnost od 27.12.1978
Účinnost od 01.01.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Slovenským výborem odborového svazu pracovníků místního hospodářství výnos ze dne 12. října 1978 čj. MH-1456/220/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.

Výnos se vztahuje na pracovníky v organizacích místního hospodářství.

Výnosem se zrušuje výnos ministerstva vnitra - odboru místního hospodářství ze dne 12. srpna 1966 čj. MH-VI/2-1634/1966, kterým se vydává seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení v místním hospodářství (registrován v částce 30/1966 Sb.), výnos ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky ze dne 28. ledna 1969 čj. MH-206/1969-EO, kterým se doplňuje seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie v místním hospodářství (registrován v částce 16/1970 Sb.) a výnos ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky ze dne 14. října 1976 čj. MH-1785/220/1976, kterým se doplňuje výnos ministerstva vnitra ze dne 12. srpna 1966 čj. MH-VI/2-1634/1966 o vydání seznamu zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení pro odbor místního hospodářství v znění pozdějších výnosů (registrován v částce 29/1976 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979.

Výnos bude uveřejněn v Provozním zpravodajství; lze do něho nahlédnout v odborech místního hospodářství okresních národních výboru a krajských národních výborů.

Přesunout nahoru