Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c33/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 33/1978
Platnost od 27.12.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo na základě usnesení vlády ČSSR ze dne 9. 12. 1976 č. 289 se souhlasem ministerstev práce a sociálních věcí ČSSR a ČSR a Českého výboru odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství pod čj. SD/33-3400/78 ze dne 11. října 1978 výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979 a je uveřejněn v Dopravním a silničním zpravodaji v částce 10/1978. Lze do něho nahlédnout v odborech dopravy krajských a okresních národních výborů, popřípadě na ministerstvu vnitra ČSR - Správě pro dopravu.

Přesunout nahoru