Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c33/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 33/1978
Platnost od 27.12.1978
Účinnost od 01.01.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo průmyslu České socialistické republiky

vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a s českými výbory Odborového svazu pracovníků chemického, papírenského, sklářského průmyslu a tisku, Odborového svazu pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu a Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos č. 3/1978 ze dne 24. října 1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.

Tímto výnosem pozbývají platnosti:

a) výnos ministerstva chemického průmyslu ze dne 10. 8. 1965 č. 37, kterým byl vydán seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení (reg. v částce 30/1966 Sb.);

b) výnos ministerstva chemického průmyslu ze dne 20. 5. 1968 č. 4, kterým se mění a doplňuje seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení (reg. v částce 25/1968 Sb.);

c) výnos ministerstva chemického průmyslu ze dne 28. 12. 1968 č. 14, kterým se mění a doplňuje seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení (reg. v částce 51/1968 Sb.);

d) výnos ministryně spotřebního průmyslu ze dne 1. července 1964 č. 106 k zajištění správného zařazení zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie důchodového zabezpečení a jeho dodatek ze dne 7. června 1966 (reg. v částce 30/1966 Sb.);

e) výnos Federálního výboru pro průmysl ze dne 12. listopadu 1970 č. 3, kterým se mění a doplňují seznamy zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení (reg. v částce 37/1970 Sb.).

Zrušuje se

výnos ministerstva průmyslu České socialistické republiky ze dne 10. prosince 1976 č. 4 o zařazování zaměstnání do I. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení (reg. v částce 7/1977 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979; byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva průmyslu České socialistické republiky částka 8/8/1978 a lze do něho nahlédnout ve všech organizacích resortu ministerstva průmyslu ČSR.

Přesunout nahoru