Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c33/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 33/1978
Platnost od 27.12.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo

1. podle § 85 odst. 3 a § 95 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 17. července 1978 čj. 18 590/78-Va/3, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 28. června 1977 čj. 9890/77-Va/3 o určování pracovní doby jízdních pracovníků silniční dopravy.

Výnos se vztahuje na řidiče silničních motorových vozidel a závozníky v organizacích řízených ministerstvem kultury České socialistické republiky a řízených nebo spravovaných odbory kultury krajských a okresních národních výborů a Národního výboru hlavního města Prahy a v organizacích odvětví kultury spravovaných příslušnými odbory městských a místních národních výborů (kromě kin a správ kin). V organizacích, ve kterých je zavedena soustava odměňování podle zásad schválených usnesením vlády ČSSR ze dne 3. května 1973 č. 128 (racionalizace práce a mzdových soustav) nabývá výnos účinnosti dnem 1. srpna 1978, v ostatních organizacích dnem, kterým bude zmíněná soustava odměňování zavedena na základě rozhodnutí příslušného orgánu;

2. podle § 85 odst. 1 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací směrnice ze dne 15. července 1978, čj. 10 513/78-Va/3, kterými se stanoví podmínky pro nerovnoměrné rozvržení pracovní doby.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. srpna 1978 a vztahují se na pracovníky v organizacích řízených ministerstvem kultury ČSR, řízených nebo spravovaných odbory kultury KNV a ONV a Národního výboru hlavního města Prahy a v organizacích odvětví kultury spravovaných příslušnými odbory městských a místních národních výborů (kromě kin a správ kin).

Oba předpisy budou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR a je možno do nich nahlédnout na ministerstvu kultury ČSR, v odborech kultury KNV a ONV a Národního výboru hlavního města Prahy a ve všech organizacích odvětví kultury (kromě kin a správ kin).

Přesunout nahoru