Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c32/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 32/1978
Platnost od 12.12.1978
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství

vydalo podle ustanovení § 64 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 158/1973 Sb., podle ustanovení § 44 vyhlášky č. 93/1962 Sb., o státní službě pro drahé kovy, a v dohodě s federálním ministerstvem financí opatření č. 311/1978 ze dne 13. října 1978, kterým se vydává Sazebník náhrad za úkony orgánů státní služby pro drahé kovy.

Opatření nabude účinnosti dnem 1. 1. 1979 a bude spolu se sazebníkem uveřejněno v plném znění ve Zpravodaji federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství; do sazebníku lze nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, ve Státní zkušebně pro drahé kovy v Praze, ve Státní zkušebně pro drahé kovy v Bratislavě, u všech registrovaných výrobců a opraven zboží z drahých kovů a u obchodních organizací zabývajících se prodejem zboží z drahých kovů.

Tímto opatřením se zrušuje dosavadní sazebník poplatků vybíraných státními zkušebnami pro drahé kovy ze 17. 10. 1967 včetně jeho úprav.

Přesunout nahoru