Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o26/c32/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 32/1978
Platnost od 12.12.1978
Účinnost od 01.10.1978
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo podle ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a Českým výborem odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 22. září 1978 čj. 242-1112-30. 8. 1978 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve výpočetní technice Gradu důchodového zabezpečení v Praze.

Výnos se vztahuje na technickohospodářské pracovníky Úřadu důchodového zabezpečení v Praze, kteří pracují ve výpočetní technice.

Zrušují se instrukce předsedy Státního úřadu sociálního zabezpečení v Praze č. 5/1965 čj. PMS-1420-17. 3. 1965 o úpravě platových poměrů pracovníků strojně početních stanic ve Státním úřadě sociálního zabezpečení v platném znění a výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 30. května 1974 čj. PAM-1407-12. 5.1974 o úpravě platových poměrů pracovníků výpočetního střediska Úřadu důchodového zabezpečení v Praze (reg. v částce 11/ 1974 Sb.).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1978 a lze do něho nahlédnout na Úřadu důchodového zabezpečení v Praze.

Přesunout nahoru