Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o13/c32/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 32/1978
Platnost od 12.12.1978
Účinnost od 01.09.1978
Zrušeno k 01.07.1990 (o4/c29/1989 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo paliv a energetiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos ze dne 22. srpna 1978 č. 4/78 o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům vybraných povolání v odvětvích energetiky a plynárenství.

Výnosem se upravují podmínky poskytování a výše ročních stabilizačních odměn poskytovaných vybranému okruhu pracovníků odvětví energetiky a plynárenství. Seznam povolání a funkcí pro poskytování odměn je uveden v přílohách č. 1 a 2 k tomuto výnosu.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1978, je uveřejněn ve Zpravodaji FMPE č. 3/1978 a lze do něho nahlédnout na generálních ředitelstvích koncernů odvětví energetiky a plynárenství.

Federální ministerstvo paliv a energetiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos ze dne 14. srpna 1979 č. 2/79, kterým se mění a doplňuje výnos FMPE č. 4/1978 o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům vybraných povolání v odvětvích energetiky a plynárenství (reg. v částce 32/1978 Sb.). Tímto výnosem se doplňuje okruh pracovníků, povolání a pracovišť pro poskytování stabilizačních odměn. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1979, byl uveřejněn ve Zpravodaji federálního ministerstva paliv a energetiky č. 3/1979 a lze do něho nahlédnout na generálních ředitelstvích koncernů odvětví energetiky a plynárenství.

Federální ministerstvo paliv a energetiky vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos ze dne 30. června 1982, kterým se doplňuje výnos č. 4/1978, ve znění výnosu č. 2/1979 o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům vybraných povolání v odvětvích energetiky a plynárenství. Výnosem se upravuje výše ročních stabilizačních odměn poskytovaných pracovníkům, kteří pracují v provozech s nepřetržitým pracovním režimem.
Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1982. Stabilizační odměny podle tohoto výnosu se poskytují již ke Dni horníků a energetiků v roce 1982. Výnos je uveřejněn ve Zpravodaji federálního ministerstva paliv a energetiky č. 2, ročník 1982 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu paliv a energetiky a na generálních ředitelstvích koncernů odvětví energetiky a plynárenství.

Federální ministerstvo paliv a energetiky vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 3/1987 ze dne 29. června 1987, kterým se doplňuje výnos federálního ministerstva paliv a energetiky č. 4/1978 o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům vybraných povolání v odvětvích energetiky a plynárenství (reg v částce 32/1978 Sb.), ve znění výnosu č. 2/1979 (reg. v částce 29/1979 Sb.) a výnosu č. 7/1982 (reg. v částce 24/1982 Sb.). Výnosem se doplňuje seznam povolání, ve kterých jsou pracovníkům poskytovány stabilizační odměny. Výnos nabyl účinnosti dnem vydání a odměny podle něj se poskytují již ke Dni horníků a energetiků v roce 1987. Je uveřejněn ve Zpravodaji federálního ministerstva paliv a energetiky č. 2/1987 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu paliv a energetiky a na generálních ředitelstvích koncernů České energetické závody, Praha, Slovenské energetické podniky, Bratislava, České plynárenské podniky, Praha a Naftový a plynárenský priemysel, Bratislava.

Přesunout nahoru