Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c31/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 31/1978
Platnost od 28.11.1978
Účinnost od 01.10.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 19 odst. 2 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách,

1. výnos ze dne 15. září 1978 č. 6300/1978, kterým se vydává stipendijní řád pro poskytování stipendií studentům, kteří v denní formě řádného studia studují na vysokých školách ve Slovenské socialistické republice.

Výnos má ustanovení o sociálních, prospěchových, výjimečných, preferenčních stipendiích, o stipendiích Josefa Hakena, jakož i o podnikových, krajských a resortních stipendiích. Dále se ve výnosu stanoví podmínky pro přiznávání stipendií, rozhodování o stipendiích a o výplatě stipendií.

Výnosem se zrušují: stipendijní řád pro vysoké školy ze dne 25. října 1971 č. 9999/1971-VŠV (Zvesti MŠ a MK SSR 1971, str. 30; reg. v částce 36/1971 Sb.) a výnos ze dne 1. listopadu 1976 č. 5400/1976, kterým se mění a doplňuje stipendijní řád pro vysoké školy (Zvesti MŠ a MK SSR, str. 102; reg. v částce 29/1976 Sb.);

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky vydalo v dohodě se zúčastněnými orgány výnos ze dne 22. září 1979 č. 14 091/1979, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává stipendijní řád pro poskytování stipendií studentům, kteří v denní formě řádného studia studují na vysokých školách ve Slovenské socialistické republice (v publikací „Zvesti MŠ a MK SSR“ 1978, str. 154; reg. v částce 31/1978 Sb.). Výnos rozšiřuje výčet částek, které se nezapočítávají do průměrného čistého měsíčního příjmu o částku, o kterou se zvýšil důchod podle zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 76/1979 Sb., o zvýšení důchodů. Výnos nabyl účinnosti 1. říjnem 1979 a je uveřejněn v publikaci „Zvesti Ministerstva školstva a Ministerstva kultury SSR“ v sešitě 10 ze dne 31. října 1979; lze do něho nahlédnout na všech odborech školství ONV a NV hlavního města SSR Bratislavy a na rektorátech vysokých škol.

2. výnos ze dne 15. září 1978 č. 6301/1978, kterým se vydává stipendijní řád pro studenty, kteří po absolvování internátních středních škol pro pracující studují v denní formě řádného studia na vysokých školách ve Slovenské socialistické republice.

Výnos má ustanovení o druzích a výši stipendií a příspěvků, o vyplácení stipendií a příspěvků.

Výnosem se zrušuje výnos ze dne 23. září 1974 č. 5100/1974-VS, kterým se vydává stipendijní řád pro studenty, kteří po absolvování internátních středních škol pro pracující studují v denní formě řádného studia na vysokých školách SSR (Zvesti MŠ a MK SSR 1974 str. 96; reg. v částce 20/1974 Sb.).

Oba výnosy nabyly účinnosti dnem 1. října 1978 a byly uveřejněny v publikaci „Zvesti Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry SSR“ v sešitě 10 ze dne 31. října 1978; lze do nich nahlédnout ve všech odborech školství ONV a NV hlavního města SSR Bratislavy a na rektorátech vysokých škol.

Přesunout nahoru