Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c31/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 31/1978
Platnost od 28.11.1978
Účinnost od 01.01.1979
Zrušeno k 15.06.1995 (89/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad a federální ministerstvo financí

vydaly výnos, kterým se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast základní prostředky a investice (čj. FSÚ 2079/78-03 ze dne 31. května 1978 a čl. FMF XV/4-14 308/78 ze dne 20. července 1978).

Tímto výnosem bylo stanoveno, že k zajištění jednotného obsahu ukazatelů a racionalizace sběru a zpracování dat o sociálně ekonomických jevech v oblasti základních prostředků a investic jsou socialistické organizace povinny zavést v této oblasti následující typové vzory, které pro ně přicházejí v úvahu z hlediska jejich charakteru a činnosti:

D2T02 - Zápis o odevzdání a převzetí budovy nebo stavby (nebo její dokončené části)

D2T03 - Přehled technicko-ekonomických údajů o budově nebo stavbě (nebo její dokončené částí)

D2T04 - Zápis o převzetí stroje nebo zařízení

D2T10 - Inventární karta budovy nebo stavby

D2T11 - Inventární a technická karta budovy

D2T12 - Inventární karta stroje nebo zařízení

D2T15 - Doplňková inventární karta pro příslušenství základního prostředku

D2T16 - Evidenční karta o místě a použití stavebních mechanismů

D2T17 - Inventární karta pozemků

D2T18 - Inventární kniha základních prostředků

D2T21 - Přehled odpisů základních prostředků

D2T22 - Převodka základních prostředků

D2T23 - Zápis o vyřazení základního prostředku

D2T31 - Hlášení přebytečného (neupotřebitelného) základního prostředku

D2T41 - Místní seznam základních prostředků-předmětů postupné spotřeby v používání

D2T51 - Inventurní soupis základních prostředků ke dni......

Tímto výnosem se ruší:

1. výnos Státního úřadu statistického čj. Vk 463/242-17/5-54 a ministerstva financí čj. 181/61 764/54 ze dne 27. května 1954, publikovaný v Úředním listu, částka 75/1954 (75/1954 Ú. v.);

2. výnos Státního úřadu statistického čj. Vk 463/391-27/10-54 a ministerstva financí čj. 141/134 747/54 ze dne 27. října 1954, publikovaný v Úředním listu, částka 133/1954 (134/1954 Ú. v.) v části týkající se bývalé prvotní evidence základních prostředků;

3. výnos Státního úřadu statistického čj. Vk 463/121-24/5-56 a ministerstva financí čj. 181/87 733/56 ze dne 29. srpna 1956, publikovaný v Úředním listu, částka 92/1956 (92/1956 Ú. v.);

4. výnos Státního úřadu statistického čj. Vk 463/45 a ministerstva financí čj. 181/34 351/57 část B, publikovaný ve Věstníku ministerstva financí č. 10 ze dne 23. července 1957;

5. výnos Státního úřadu statistického čj. Vk 463/26-19/4-58 a ministerstva financí čj. 182/126 854/58 ze dne 29. dubna 1958, publikovaný v Úředním listu, částka 35/1958 (35/1958 Ú. v.) v části upravující bývalou prvotní evidenci v oblasti základních prostředků;

6. výnos, jímž se vyhlašuje závazný vzor zápisu o odevzdání a převzetí dokončené dodávky bytové výstavby nebo její dokončené části podle § 292 hosp. zákoníku (Finanční zpravodaj č. 10 z r. 1973, Zpravodaj ústředních statistických orgánů č. 11 z r. 1973).

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979; organizace však mohou používat dosavadních vzorů až do vyčerpání zásob, nejpozději však do 31. prosince 1979 s výjimkou již vyhotovených inventárních karet, evidenční karty o místě a použití stavebních mechanismů a inventární knihy základních prostředků, kterých lze používat až do doby jejich úplného popsání nebo vyřazení základního prostředku.

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 11-12/1978

Do výnosu lze nahlédnout u všech orgánů státní statistiky.

Přesunout nahoru