Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o14/c31/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 31/1978
Platnost od 28.11.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 47 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, výnos ze dne 1. března 1978 čj. Z-4611-4616/1978-D/4, kterým se prohlašují některé přirozeně se vyskytující vody v katastrálním území obce Bardejovské Kúpele za přírodní léčivé zdroje.

Jde o přirozeně se vyskytující vody pramenů „Alžběta“, „Anna“, „Herkules“, „Klára“, „Kolonádny“ a „Napoleon“. Dnem prohlášení se na tyto přírodní léčivé zdroje vztahují příslušná ustanovení zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a další předpisy vydané podle tohoto zákona k jejich ochraně a využití, jakož i předpisy o správě národního majetku.

Výnos je uveřejněn pod č. 17/1978 Věstníku MZ SSR a lze do něho nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví SSR, v odborech zdravotnictví KNV a ONV a v ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru