Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o12/c31/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 31/1978
Platnost od 28.11.1978
Účinnost od 28.11.1978
Zrušeno k 15.10.1982 (o2/c23/1982 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 85 odst. 1 a 2 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věci Slovenské socialistické republiky a Slovenským výborem odborového svazu pracovníků místního hospodářství výnos ze dne 23. srpna 1973 čj. MH-1245/217/1978 o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby v organizacích místního hospodářství.

Výnos stanoví postup organizaci místního hospodářství při určování nerovnoměrně rozvržené pracovní doby pracovníkům vykonávajícím práce, jejíchž potřeba je v průběhu kalendářního roku rozdílná, jakož i rozsah nerovnoměrně rozvržené pracovní doby a prací, jejichž potřeba je v průběhu kalendářního roku rozdílná.

Výnosem se zrušuje výnos ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky ze dne 1. června 1977 čj. MH-811/217/1977 o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby v organizacích místního hospodářství (reg. v částce 15/1977 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem uveřejnění tohoto oznámení ve Sbírce zákonů.

Výnos bude uveřejněn v Provozním zpravodajství; lze do něho nahlédnout v odborech místního hospodářství okresních národních výborů a krajských národních výborů.

Přesunout nahoru