Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c31/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 31/1978
Platnost od 28.11.1978
Účinnost od 01.01.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální statistický úřad

vydal

A. podle § 35 odst. 2 zák. č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, v součinností s Českým a Slovenským statistickým úřadem:

5. výnos o aktualizaci jednotné klasifikace zemí (čj. 3666/78-032 ze dne 10. 10. 1978).

Výnosem se doplňuje jednotná klasifikace zemí (publikovaná na podkladě vyhlášky č. 115/1972 Sb. ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 3-4/1973) o změny, které nastaly v uspořádání států a zemí v létech 1973 až 1978 a současně i o převody na nové a aktualizované mezinárodní třídění a označování zemí. Nová klasifikace zemí tvoří přílohu tohoto výnosu.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979; byl uveřejněn ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 14/1978;

B. podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu

výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie (čj. 2608/1978 ze dne 1. listopadu 1978).

Tímto výnosem se stanoví, že pro účely důchodového zabezpečení se v rámci Federálního statistického úřadu a organizací jím řízených zařazují do II. pracovní kategorie zaměstnání ručního sazeče a strojního sazeče. Doba výkonu těchto zaměstnání se hodnotí jako doba zaměstnání v II. pracovní kategorii od začátku jejich prokázaného výkonu.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979, byl uveřejněn ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 15/1978.

Do všech uvedených výnosů lze nahlédnout u všech orgánů státní statistiky.

Přesunout nahoru