Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c3/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 3/1978
Platnost od 31.01.1978
Účinnost od 31.01.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí SSR a ministerstvem financí SSR a po projednání se Slovenskou odborovou radou výnos čj. Z-5666/1977-C/13 ze dne 7. října 1977, kterým se mění a doplňují směrnice o dárcovství krve uveřejněné pod č. 25/1968 Věstníku ministerstva zdravotnictví (reg. v částce 42/1968 Sb.), ve znění výnosu č. 11/1974 Věstníku ministerstva zdravotnictví SSR (reg. v částce 3/1975 Sb.) a výnosu č. 31/1976 Věstníku ministerstva zdravotnictví SSR (reg. v částce 1/1977 Sb.).

Změna spočívá v tom, že v části II předmětných směrnic se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který stanoví, že pracovní volno s náhradou odměny za práci podle odstavce 6 lze za určitých podmínek poskytovat i dárcům krve - členům jednotných zemědělských družstev.

Výnos je uveřejněn pod č. 26/1977 Věstníku ministerstva zdravotnictví SSR a lze do něho nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví SSR, v odborech zdravotnictví KNV a ONV a v ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru