Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c3/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 3/1978
Platnost od 31.01.1978
Účinnost od 01.01.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad

vydal

II. podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, v součinnosti s Českým statistickým úřadem a Slovenským statistickým úřadem

2. směrnice „3 Tech“ k státním statistickým výkazům (pro vykazující jednotky) za úsek rozvoj vědy a techniky (č. Vk 3596/78 ze dne 29. 6. 1977)

Směrnice byly vydány v edici „Směrnice a pokyny čs. statistiky“ a nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1978; ruší se jimi:

a) směrnice „3 Tech“ k státním statistickým výkazům (pro vykazující jednotky) za úsek rozvoj vědy a techniky (č. Vk 2001/76 ze dne 21. 11. 1975), vydané v edici „Směrnice a pokyny čs. statistiky“; jejich vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů č. 11/1976;

b) změny a doplňky k směrnicím „3 Tech“ (č. Vk 2775/77 ze dne 23. 8. 1976), vydané v edici „Směrnice a pokyny čs. statistiky“;

c) změny a doplňky k směrnicím „3 Tech“ (č. Vk 3260/77 ze dne 9. 6. 1977), vydané v edici „Směrnice a pokyny čs. statistiky“;

4. směrnice „5 Iv“ ke státním statistickým výkazům (pro vykazující jednotky) za úsek investiční výstavba (č. Vk 3797/78 ze dne 16. 9. 1977).

Směrnice byly vydány v edici „Směrnice a pokyny čs. statistiky“ a nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1978; ruší se jimi:

a) směrnice „5 Iv“ ke státním statistickým výkazům (pro vykazující jednotky) za úsek investiční výstavba (č. Vk 1807/78 ze dne 4. 9. 1975), vydané v edici „Směrnice a pokyny čs. statistiky“; jejich vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů č. 11/1976;

b) výnos Federálního statistického úřadu č. 10/1976, kterým se mění a doplňují směrnice „5 Iv“ ke státním statistickým výkazům (pro vykazující jednotky) za úsek investiční výstavba (č. Vk 2767/77 ze dne 27. 7. 1976), uveřejněný ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 11-12/1976; jeho vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, č. 33/1976,

c) výnos Federálního statistického úřadu č. 4/1977, kterým se mění a doplňují směrnice „5 Iv“ ke státním statistickým výkazům (pro vykazující jednotky) za úsek investiční výstavba (č. Vk 3166/77 ze dne 25. 2. 1977), uveřejněný ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 4/1977; jeho vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, č. 16/1977;

5. směrnice „7 Stav“ ke státním statistickým výkazům (pro vykazující jednotky) za úsek stavebnictví (č. Vk 3798/78 ze dne 19. 9. 1977)

Směrnice byly vydány v edici „Směrnice a pokyny čs. statistiky“ a nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1978; ruší se jimi:

a) směrnice „7 Stav“ ke státním statistickým výkazům (pro vykazující jednotky) za úsek stavebnictví (č. Vk 1808/76 ze dne 4. 9. 1975), vydané v edici „Směrnice a pokyny čs. statistiky“; jejich vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, č. 11/1976;

b) výnos Federálního statistického úřadu č. 4/1976, kterým se doplňují směrnice „7 Stav“ ke státním statistickým výkazům (pro vykazující jednotky) za úsek stavebnictví (č. Vk 2225/76 ze dne 24. 3. 1976), uveřejněný ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 2-3/1976; jeho vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, č. 33/1976;

c) výnos Federálního statistického úřadu č. 11/1976, kterým se mění a doplňují směrnice „7 Stav“ ke státním statistickým výkazům (pro vykazující jednotky) za úsek stavebnictví (č. Vk 2768/77 ze dne 27. 7. 1976), uveřejněný ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 11-12/1976; jeho vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, č. 33/1976;

d) výnos Federálního statistického úřadu č. 3/1977, kterým se mění a doplňují směrnice „7 Stav“ ke státním statistickým výkazům (pro vykazující jednotky) za úsek stavebnictví (č. Vk 3178/77 ze dne 18. 3. 1977), uveřejněný ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 4/1977; jeho vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 16/1977;

10. směrnice „23/4 Ceny Stav“ ke státním statistickým výkazům (pro vykazující jednotky) za úsek velkoobchodní ceny stavebních prací (č. Vk 3606/78 ze dne 4. 7. 1977)

Směrnice byly vydány v edici „Směrnice a pokyny čs. statistiky“ a nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1978; ruší se jimi směrnice „23/4 Ceny Stav“ ke státním statistickým výkazům (pro vykazující jednotky) za úsek velkoobchodní ceny stavebnictví prací (č. Vk 1779/76 ze dne 14. 8. 1975), vydané v edici „Směrnice a pokyny čs. statistiky“; jejich vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, č. 11/1976;

12. směrnice „29/1 HK“ ke státním statistickým výkazům (pro vykazující jednotky) za úsek hospodářské kooperace se zahraničím (č. Vk 3607/78 ze dne 4. 7. 1977)

Směrnice byly vydány v edici „Směrnice a pokyny čs. statistiky“ a nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1978; ruší se jimi směrnice „29/1 HK“ ke státním statistickým výkazům (pro vykazující jednotky) za úsek hospodářské kooperace se zahraničím (č. Vk 3120/70 ze dne 31. 12. 1975), vydané v edici „Směrnice a pokyny čs. statistiky“; jejich vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, č. 11/1976.

Všechny uvedené předpisy byly rozeslány příslušným vykazujícím jednotkám.

Přesunout nahoru