Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c3/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 3/1978
Platnost od 31.01.1978
Účinnost od 01.01.1978
Zrušeno k 01.01.1990 (o4/c29/1989 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 158/1973 Sb. v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 4/1977 ze dne 30. 12. 1977 čj. 203/1130/77 o poskytování stabilizačního příspěvku dělníkům vybraných hutnických a strojírenských profesí po skončení základní vojenské služby.

Výnosem se upravuje poskytování stabilizačního příspěvku dělníkům vybraných hutnických a strojírenských profesí pokud v průběhu nebo po skončení vojenské základní služby nerozváží pracovní poměr s organizací, z níž nastoupili k výkonu vojenské základní služby a pokud se zaváží setrvat v pracovním poměru k této organizaci po dobu nejméně tří let od skončení výkonu uvedené služby.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1978, je uveřejněn v plném znění ve Zpravodaji č. 12/1977 a lze do něho nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, jemu podřízených generálních ředitelstvích výrobních hospodářských jednotek a v organizacích jím přímo řízených.

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působností federálních ministerstev, v souladu s usnesením předsednictva vlády ČSSR č. 228/1978 o souboru opatření ke zvýšení přitažlivosti práce a zabezpečení plánované zaměstnanosti ve strojírenství a hutnictví (II. etapa) a v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 4/1979 ze dne 22. května 1979 čj. 033/433/79, kterým se doplňuje výnos č. 4/1977 o poskytování stabilizačního příspěvku dělníkům vybraných hutnických a strojírenských profesí po skončení základní vojenské služby. Podle výnosu se postupuje od 1. ledna 1979; výnos bude uveřejněn ve Zpravodaji federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a lze do něho nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, jemu podřízených generálních ředitelstvích výrobních hospodářských jednotek a v organizacích jím přímo řízených.

Přesunout nahoru