Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c29/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 29/1978
Platnost od 30.10.1978
Účinnost od 30.10.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Generální prokuratur Slovenské socialistické republiky

vydal podle § 30 odst. 3 zákonu č. 60/1965 Sb., o prokuratuře, v znění zákona č. 147/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře, a zákona č. 29/1978 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci soudů a o volbách soudců, zákon o prokuratuře, trestní řád a notářský řád, příkaz ze dne 30. června 1978 čj. Se I Leg 511/78 o některých opatřeních v souvislosti se zřízením městské prokuratury v Bratislavě a obvodních prokuratur v Bratislavě.

Podle uvedeného příkazu obvodními prokuraturami na území hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy jsou

obvodní prokuratura Bratislava I,

obvodní prokuratura Bratislava II,

obvodní prokuratura Bratislava III,

obvodní prokuratura Bratislava IV.

Obvodní prokuratury v obvodě příslušného obvodního soudu plní úkoly okresní prokuratury.

Úkoly okresní prokuratury při vykonávání dozoru nad prováděním a zachováváním zákonů a jiných právních předpisů ve věcech týkajících se bezpečnosti dopravy plní obvodní prokuratura Bratislava I i z obvodu působnosti ostatních obvodních prokuratur v Bratislavě.

Vyšetřovatelé obvodní prokuratury Bratislava III vykonávají vyšetřování i ve věcech z obvodu působnosti ostatních obvodních prokuratur v Bratislavě.

Do příkazu lze nahlédnout na Generální prokuratuře Slovenské socialistické republiky, na městské prokuratuře v Bratislavě, obvodních prokuraturách v Bratislavě a na všech krajských a okresních prokuraturách v Slovenské socialistické republice.

Generálny prokurátor Slovenskej socialistickej republiky vydal podľa § 30 ods. 3 zákona č. 60/1965 Zb. o prokuratúre, v znení neskorších predpisov, príkaz zo 7. mája 1986 č. Se I Leg 501/86, ktorým sa mení a dopĺňa príkaz generálneho prokurátora Slovenskej socialistickej republiky z 30. júna 1978 č. Se I Leg 511/78 (reg. v čiastke 29/1978 Zb.) o niektorých opatreniach v súvislosti so zriadením Mestskej prokuratúry v Bratislave a obvodných prokuratúr v Bratislave. Podľa označeného príkazu obvodnými prokuratúrami na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy sú

Obvodná prokuratúra Bratislava I,

Obvodná prokuratúra Bratislava II,

Obvodná prokuratúra Bratislava III,

Obvodná prokuratúra Bratislava IV,

Obvodná prokuratúra Bratislava V.

Príkaz nadobúda účinnosť 26. májom 1986.

Do príkazu možno nazrieť na Generálnej prokuratúre Slovenskej socialistickej republiky, na všetkých krajských a okresných prokuratúrach v Slovenskej socialistickej republike.

Přesunout nahoru