Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c29/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 29/1978
Platnost od 30.10.1978
Účinnost od 30.10.1978
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 85 odst. 3, § 90 odst. 3, § 95 a § 96 odst. 3 zákoníku práce v dohodě se Slovenským výborem odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos ze dne 6. září 1978 čj. SD-4349/1978-4, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky ze dne 29. března 1976 čj. SD-349/1976-3 (reg. v částce 13/1976 Sb.) o stanovení pracovní doby některých pracovníků silniční a městské dopravy.

Výnos nabývá účinnosti dnem uveřejnění tohoto oznámení ve Sbírce zákonů.

Výnos bude uveřejněn v publikaci „Dopravný spravodajca“; lze do něho nahlédnout v odborech dopravy krajských národních výborů a okresních národních výborů.

Přesunout nahoru