Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c29/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 29/1978
Platnost od 30.10.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí SSR podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), a podle § 37 odst. 1 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon), výnos ze dne 28. srpna 1978 č. 16610/78-22 o finančním a hmotném zabezpečení žáků vychovávaných v zařízeních pro výchovu učňů.

Podle výnosu žákům vychovávaným ve čtyřletých učebních oborech ukončených maturitní zkouškou a žákům vychovávaným v nově koncipovaných tříletých učebních oborech přísluší odměna v rozsahu a za podmínek jako učňům ve srovnatelných učebních oborech v prvém roce učebního poměru.

Výnos bude uveřejněn v publikaci „Zvesti Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry SSR“ v sešitě 10 ze dne 31. října 1978; lze do něho nahlédnout ve všech odborech školství ONV a NV hlavního města SSR Bratislavy.

Přesunout nahoru