Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c29/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 29/1978
Platnost od 30.10.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky a Slovenským ústředním výborem Československého svazu tělesné výchovy a po projednání se zúčastněnými ústředními orgány a krajskými národními výbory podle § 33 odst. 2 a § 52 odst. 2 zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základní a středních škol, a podle § 14 odst. 2 písm. a) a b), § 30 odst. 2 a § 31 odst. 2 zákona Slovenské národní rady č. 79/1978 Sb., o státní správě ve školství, výnos ze dne 20. července 1978 čj. 9902/1978-20 o internátních sportovních školách.

Internátní sportovní školy jsou jedním ze základních článků systému specializované sportovní přípravy dětí a mládeže. Dělí se na devítileté školy a na gymnázia; jejich součástí jsou domovy mládeže. Výnos obsahuje ustanovení o výchově a vzdělávání a o sportovní přípravě, o péči o žáky, o kádrovém a hospodářském zabezpečení, o přijímání a přeřazování žáků.

Do výnosu lze nahlédnout ve všech odborech školství KNV a ONV a NV hlavního města SSR Bratislavy.

Přesunout nahoru