Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c29/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 29/1978
Platnost od 30.10.1978
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky

vydalo podle § 1 zákona č. 160/1949 Sb., o vnitřním obchodě, výnos ze dne 3. srpna 1977 o přednostním zásobování individuální svépomocné bytové výstavby vybranými stavebními hmotami, dílci a výrobky.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1978. Výnos byl uveřejněn v Ústředním věstníku ČSR, částka 5/1977 a pod poř. číslem 17 v částce 5/1977 Věstníku MO ČSR.

Do Věstníku MO ČSR lze nahlédnout v odborech obchodu a cestovního ruchu krajských a okresních národních výborů a v ministerstvu obchodu ČSR.

Přesunout nahoru