Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c29/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 29/1978
Platnost od 30.10.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy a s Jihomoravským krajským národním výborem v Brně výnos ze dne 8. září 1978 čj. 15 869/78/VI/1, kterým prohlašuje historické jádro města Kroměříže za památkovou rezervaci, a to podle § 4 odst. 1 zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách.

Výnos, který je publikován ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, nabývá účinnosti dnem jeho oznámení ve Sbírce zákonů.

Do výnosu, který obsahuje také plán památkové rezervace v Kroměříži, je možno nahlédnout v ministerstvu kultury ČSR, u Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, u Okresního národního výboru v Kroměříži, u Městského národního výboru v Kroměříži, u Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze a u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně.

Přesunout nahoru