Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c28/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 28/1978
Platnost od 26.10.1978
Účinnost od 01.09.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), a podle § 508 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) dne 9. srpna 1978 pod čj. 23 277/78-403 směrnice, kterými se mění a doplňují směrnice ministerstva školství České socialistické republiky o školním stravování, uveřejněné pod čj. 23 687/75-403 ze dne 1. září 1975 ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury, roč. 1975, str. 145 a oznámené v částce 26/1975 Sbírky zákonů ČSSR.

Směrnice mění a doplňují zejména některé výživové a finanční normy a spotřební normy ve školních a internátních jídelnách a způsob placení příspěvku na stravování.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. září 1978; jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury, roč. 1978, sešit 9, do kterého je možno nahlédnout ve všech školách a v odborech školství ONV a KNV.

Přesunout nahoru