Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c28/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 28/1978
Platnost od 26.10.1978
Účinnost od 01.01.1979
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Československá komise pro atomovou energii

vydala podle § 54 odst. 3 písm. c) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem paliv a energetiky výnos č. 2/1978 ze dne 27. října 1978 o zajištění jaderné bezpečnosti při navrhování, povolování a provádění staveb s jaderně energetickým zařízením.

Výnos stanoví požadavky k zajištění jaderné bezpečnosti staveb s jaderně energetickým zařízením při jejich navrhování, povolování a provádění s cílem uplatnění jednotné státní technické politiky ve výstavbě a péči o životní prostředí.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979.

Výnos je uveřejněn ve Zpravodaji federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, ministerstva výstavby a techniky ČSR a ministerstva výstavby a techniky SSR v částce 7/1973.

Přesunout nahoru