Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c25/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 25/1978
Platnost od 22.09.1978
Účinnost od 29.05.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad

vydal podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací

1. výnos (Č. Vk 3914/78 ze dne 2. 2. 1978), kterým se mění a doplňuje příloha k směrnicím „14 VO“.

Výnosem se v rámci statistického výkaznictví upravují předpoklady pro oddělené sledování dodávek, prodeje a stavu zásob v obchodě u kameninových trub, keramických obkládaček a keramických dlaždic pro organizace spotřebních družstev, Uhelné sklady, Staviva, n. p. a podniky Domácí potřeby.

Výnos byl uveřejněn pod poř. č. 4 ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 3/1978 a nabyl účinnosti dnem vyhlášení, tj. 29. 5. 1978;

3. výnos (Č. Vk 3918/78 ze dne 3. 3. 1978), kterým se vydávají změny a doplňky k směrnicím k státním statistickým výkazům „7 Stav“

Výnosem se v důsledku změn ve způsobu Vykazování a předkládání nově zavedených státních statistických výkazů ve statistice stavebnictví od r. 1978 a za účelem doplnění metodiky vyplývající z organizačního zabezpečení realizace prováděcího státního plánu mění a doplňují směrnice k státním statistickým výkazům pro zpravodajské jednotky, zejména v oblasti výkazů Stav RS 1-12, Stav RS 2-04, na úseku zařízení staveniště, doplňují se vysvětlivky u technologické pomocné stavební výroby u výkazu Stav V 4-04 atd.

Výnos byl uveřejněn pod poř. č. 6 ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 4/1978 a nabyl účinnosti dnem vyhlášení, tj. 6. 7. 1978;

5. výnos (Č. Vk 4268/78 ze dne 23. 6. 1978), kterým se mění a doplňují směrnice „5 Iv“.

Výnosem se upravují zejména některé otázky související s předkládáním státních statistických výkazů Iv 1-12, Iv 2-02, Iv 2c-04, Iv 3a-04, Iv RS 1-12, Iv RS 2-12, Iv la-04, Iv RS 2b-12, využití volných řádků a sloupců výkazů, doplňují se ustanovení o vyplňování výkazu Iv 2c-04, Iv 3a-04, Iv 3b-02, Iv RS 2-12 a další.

Výnos byl uveřejněn pod poř. č. 9 ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 7- 8/1978 a nabyl účinnosti dnem 1. 7. 1978;

8. výnos (čj. 2751/78-03 ze dne 21. 7. 1978), kterým se mění a doplňují jednotná klasifikace stavebních objektů, jednotné třídění prací výrobní povahy a jednotná klasifikace výkonů.

Výnosem se upravuje jednotná klasifikace stavebních objektů v oboru 816 a 827, do jednotného třídění prací výrobní povahy (zavedeného směrnicemi ÚKLKS čj. 38 048 ze dne 31. 7. 1965) se zatříďuje nový obor 838 - stavební práce při budování technologických zařízení a jednotná klasifikace výkonů se upravuje v oborech 906, 911, 912, 913, 914, 916 a 928.

Výnos byl publikován pod poř. č. 12 ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 9-10 1978 a nabývá účinnosti dnem 1. 9. 1978;

Výnosem ze dne 24. září 1981 (čj. 1984/81-03) se zrušuje výnos FSÚ ze dne 21. července 1978 čj. 2751/78, publikovaný v částce 9-10 ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, oznámeno ve Sbírce zákonů v částce 25/1978; tento výnos se zrušuje v části týkající se jednotné klasifikace výkonů.

Zrušují se části I a II výnosu Federálního statistického úřadu, kterým se mění a doplňují jednotná klasifikace stavebních objektů, jednotné třídění prací výrobní povahy a jednotná klasifikace výkonů čj. 2751/78-03 ze dne 21. července 1978 a příloha k němu.

Do všech uvedených výnosů je možno nahlédnout ve všech orgánech státní statistiky.

Přesunout nahoru