Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c24/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 24/1978
Platnost od 15.09.1978
Účinnost od 01.06.1978
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků zdravotnictví:

1. výnos ze dne 8. června 1978, čj. E/PM-600-23. 5. 1978, kterým se mění výnos ze dne 30. června 1971, čj. KP/3-600-28. 6. 1971, o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků (reg. v částce 27/1971 Sb.), ve znění předpisů jej měnících a doplňujících.

Tímto výnosem se doplňuje katalog funkcí zdravotnických pracovníků o funkci lodního lékaře a dochází k úpravě názvů u lékařů a lékárníků pracujících v útvarech obrany.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. června 1978;

Do uvedených výnosů lze nahlédnout ve všech okresních a krajských ústavech národního zdraví, v odborech zdravotnictví krajských národních výborů v České socialistické republice, v odboru zdravotnictví NV hl. m. Prahy a na ministerstvu zdravotnictví České socialistické republiky.

Přesunout nahoru