Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c24/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 24/1978
Platnost od 15.09.1978
Účinnost od 01.10.1978
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos ze dne 23. srpna 1978 čj. SD/33-2324/78 o poskytování vyrovnávacího příplatku pracovníkům v některých povoláních ve veřejné silniční dopravě a v městské hromadné dopravě.

Výnos se vztahuje na řidiče autobusů, řidiče tramvají, řidiče trolejbusů a strojvedoucí metra v organizacích silniční a městské dopravy řízených národními výbory v České socialistické republice.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. října 1978 a je uveřejněn v Dopravním a silničním zpravodaji, orgánu ministerstva vnitra ČSR - Správy pro dopravu, v částce 8/1978. Lze do něho nahlédnout v odborech dopravy krajských národních výborů a Národního výboru hlavního města Prahy, na ministerstvu vnitra ČSR - Správě pro dopravu, v národních podnicích Československé státní automobilové dopravy - ČSAD, ve VHJ Dopravní podniky hl. města Prahy, koncern a v městských dopravních podnicích.

Pro pracovníky, na které se výnos vztahuje, pozbývá platnosti výnos ministerstva dopravy ze dne 29. března 1968 čj. 7644/68-21 o poskytování vyrovnávacího příplatku pracovníkům některých dopravních povolání při ztrátě smyslové způsobilosti (reg. v částce 20/1968 Sb.).

Přesunout nahoru