Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c24/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 24/1978
Platnost od 15.09.1978
Účinnost od 01.10.1978
Zrušeno k 01.09.1980 (114/1980 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo podle § 19 odst. 2 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách

— výnos ze dne 21. září 1978 čj. 25 722/78-403, kterým se vydává stipendijní řád pro poskytování stipendií studentům, kteří v denní formě řádného studia studují na vysokých školách v České socialistické republice. Výnos čj. 25 722/78-403 s účinností od 1. října 1978 nově upravuje druhy, podmínky a výši stipendií poskytovaných studentům, kteří v denní formě řádného studia studují na vysokých školách v České socialistické republice. Tento výnos zrušuje stipendijní řád pro vysoké školy ze dne 21. října 1971 (Věstník MŠ a MK ČSR ročník 1971, sešit 11) oznámený ve Sbírce zákonů v částce 32 r. 1971 a výnos ministerstva školství ČSR ze dne 8. prosince 1976 čj. 31 596/76-403-110 o doplnění stipendijního řádu pro vysoké školy (Věstník MŠ a MK ČSR ročník 1976, sešit 12) oznámený ve Sbírce zákonů částce 29 r. 1976. Výnos čj. 25 722/78-403 je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR ročník 1978, sešit 10; lze do něho nahlédnout na odborech školství ONV nebo KNV, na všech fakultách vysokých škol nebo na ministerstvu školství ČSR;

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo výnos ze dne 24. září 1979 čj. 27 812/79-403, kterým se doplňuje výnos ministerstva školství ČSR ze dne 21. září 1978 čj. 25 722/78-403, kterým se vydává stipendijní řád pro poskytování stipendii studentům, kteří v denní formě řádného studia studují na vysokých školách v České socialistické republice, uveřejněný ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR ročník 1978, sešit 10 a oznámený v částce 24 Sbírky zákonů ročník 1978. Výnosem se upravuje základ pro výši sociálního stipendia v souvislosti se zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění č. 76/1979 Sb., o zvyšování důchodů. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. října 1979 a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury České socialistické republiky sešit 10, rok 1979, do něhož lze nahlédnout v odborech školství ONV, KNV nebo v každé škole.

— výnos ze dne 21. září 1978 čj. 25 723/78-403, kterým se vydává stipendijní řád pro studenty, kteří po absolvováni internátních středních škol pro pracující studují v denní formě řádného studia na vysokých školách v České socialistické republice. Výnos čj. 25 723/78-403 s účinností od 1. října 1978 nově upravuje druhy a podmínky poskytování stipendií a příspěvků studentům, kteří po absolvování internátních středních škol pro pracující studují v denní formě řádného studia na vysokých školách v České socialistické republice. Tento výnos zrušuje výnos ministerstva školství ČSR ze dne 30. září 1974 čj. 26 737/74-403 (Věstník MŠ a MK ČSR ročník 1974, sešit 10) oznámený ve Sbírce zákonů částce 17 r. 1974.

Výnos čj. 25 723/78-403 je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR ročník 1978, sešit 10; lze do něho nahlédnout na odborech školství ONV nebo KNV, na všech fakultách vysokých škol nebo na ministerstvu školství ČSR.

Přesunout nahoru