Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c24/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 24/1978
Platnost od 15.09.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků školství a vědy výnos ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 30. května 1978 čj. 9311/78-42, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 29. února 1968 čj. 9000/68-VI/3 o úpravě platových poměrů provozních a technickohospodářských pracovníků na školách a ve výchovných zařízeních v oboru působnosti ministerstva školství, ve znění výnosu ze dne 20. srpna 1973 čj. 21 337/73-132.

Uvedeným výnosem dochází k úpravě a doplnění některých jeho ustanovení a současně ke změně a doplnění nomenklatury funkcí a základních platů technickohospodářských pracovníků na školách a ve výchovných zařízeních spravovaných národními výbory.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. června 1978 a bude publikován ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury České socialistické republiky, roč. 1978, do něhož lze nahlédnout na ministerstvu školství České socialistické republiky, na rektorátech vysokých škol a děkanátech fakult, v odborech školství krajských a okresních (obvodních) národních výborů a na ředitelství škol.

Přesunout nahoru