Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c24/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 24/1978
Platnost od 15.09.1978
Účinnost od 01.07.1978
Zrušeno k 01.06.1984 (33/1984 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo stavebnictví České socialistické republiky

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, výnos č. 3/1978 ze dne 9. června 1978, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva stavebnictví č. 8 ze dne 26. října 1967 o náhradách cestovních výdajů pracovníků stavební výroby.

Výnos č. 3/1978 mění a doplňuje ustanovení § 2 odst. 2 a § 6 odst. 2 výnosu č. 8/1967 ministerstva stavebnictví (reg. v částce 10/1968).

Výnos č. 3/1978 nabývá účinnosti dnem 1. července 1978 v organizacích stavební výroby se sídlem na území České socialistické republiky, které jsou v působnosti ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, a v organizacích stavební výroby řízených národními výbory v České socialistické republice.

Výnos č. 3/1978 byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR (částka 13/1978) a lze do něho nahlédnout u organizací, jichž se týká, a u orgánů jim nadřízených.

Přesunout nahoru